• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Doniosłym sposobem powiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto planuje inwestować, musi rozporządzać pewną ilością własnych lub też obcych środków pieniężnych. Inwestorem może być osoba fizyczna, jak oraz osoba prawna, reprezentowana przez wszystkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce oznacza to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, firmy, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, dzięki jakim wolno lokować kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić też podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje między nimi precyzyjny związek, jaki w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.